OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

ALOMBO
využití – zrno využití – siláž využití – bioplyn

dvouliniový hybrid – Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp

 


U
držovatel: Freiherr von Moreau Saatzucht GmbH, SRN

Vlastnosti:
raný hybrid pro všechny účely pěstování,
vhodný na zrno do celé řepařské a teplé obilnářské oblasti, na siláž do horší řepařské oblasti, obilnářské oblasti a teplé bramborářské oblasti,
velmi dobrý počáteční vývoj,
vhodný pro produkci kvalitního, vysoce energetického krmiva.

Přednosti:
má velmi vysoký výnosový potenciál jak na zrno, tak i na siláž, lze jej úspěšně pěstovat pro následnou výrobu bioplynu,
vysoký obsah škrobu,
velmi dobře uvolňuje vodu ze zrna před sklizní,
velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
velmi dobrý zdravotní stav s vysokou odolností k poléhání a velmi vysokou odolností k fuzáriím,
velmi dobrá stravitelnost silážní hmoty.
TOP siláž

Optimální hustota porostu:

zrno 80 000 rostlin/ha,
siláž obilnářská a horší řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
siláž teplá bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.

 

 
  Kvalitativní ukazatele ALOMBO
  škrob %
34,65
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
19,32
 
  obsah NDF v celé rostlině %
44,62
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
59,95
 
  SNDF v celé rostlině %
59,01
 
  SOH %
70,06
 
  NEL MJ/kg
6,51
 
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice