OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CEBIR
využití – siláž využití – bioplyn

dvouliniový hybrid – Sc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp

 
Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v lepší bramborářské, obilnářské a řepařské oblasti,
díky mohutným, dobře olistěným rostlinám s pevným stéblem dosahuje vysokých výnosů hmoty z jednotky plochy,
zdravotní stav rostliny během vegetace je na velmi dobré úrovni,
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice1–9):
– odolnost proti chladu 8,5
– odolnost proti suchu 8,2
– odolnost proti poléhání 8,0

Přednosti:
vysoký výnos celkové hmoty z hektaru,
vysoký obsah škrobu,
vysoký výnos energie z jednotky plochy jej předurčuje k pěstování pro výrobu bioplynu,
vysoký podíl palic v silážní hmotě,
vysoká kvalita silážní hmoty, výborná stravitelnost vlákniny.
TOP siláž

Optimální hustota porostu:

siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
siláž – teplá bramborářská a obilnářská oblast 90 000 rostlin/ha.

 
  Kvalitativní ukazatele CEBIR
  škrob %
35,78
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
21,11
 
  obsah NDF v celé rostlině %
46,56
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
57,92
 
  SNDF v celé rostlině %
56,11
 
  SOH %
68,56
 
  NEL MJ/kg
6,45
 
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice