OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CEFIN
využití – siláž

tříliniový hybrid – Tc
Ranost: FAO 290
Typ zrna: mezityp–koňský zub

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
středně raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v celé řepařské oblasti a přechodné kukuřično-řepařské oblasti,
velmi rychlý počáteční vývoj,
velmi dobrý zdravotní stav.
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice1–9):
– odolnost proti chladu 7,1
– odolnost proti suchu 8,2
– odolnost proti poléhání 9,0

Přednosti:
hybrid pro intenzivní siláž s vysokým výnosem celkové suché hmoty i sušiny palic,
vysoká kvalita silážní hmoty, výborná stravitelnost vlákniny,
pevné stéblo,
výborný podíl klasů v celkové sušině,
výborná přizpůsobivost horším podmínkám.
TOP siláž

Optimální hustota porostu:

siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha, chladná kukuřičná oblast 80 000 rostlin/ha.

 
  Kvalitativní ukazatele CEFIN
  škrob %
34,78
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
21,32
 
  obsah NDF v celé rostlině %
47,22
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
56,11
 
  SNDF v celé rostlině %
55,05
 
  SOH %
67,21
 
  NEL MJ/kg
6,37
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice