OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CEFOX
využití – siláž využití – bioplyn

Tříliniový hybrid – Tc
Ranost: FAO 230
Typ zrna: mezityp–koňský zub

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
středně vysoké, dobře olistěné rostliny,
velmi dobrý počáteční vývoj,
velmi dobrý zdravotní stav..
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice 1–9):
– odolnost proti chladu 8,0
– odolnost proti suchu 9,0
– odolnost proti poléhání 8,5

Přednosti:
vysoký výnos zelené a suché hmoty,
velmi vysoký výnos sušiny palic – v registračních pokusech v SR dosáhl výnosu 9,88 t/ha, tj. 108 % na průměr kontrol,
poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy, čímž se nabízí k využití pro bioplynové stanice,
výborná plasticita k horším podmínkám pěstování.

Optimální hustota porostu:
siláž – řepařská a obilnářská oblast 85 000 rostlin/ha,
siláž – bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.


 
   

 

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice