OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CEKOB
využití – siláž využití – bioplyn

dvouliniový hybrid – Sc
Ranost: FAO 210
Typ zrna: mezityp

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
velmi raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
velmi dobrý počáteční vývoj,
velmi dobrý zdravotní stav,
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice 1–9):
– odolnost proti chladu 8,5
– odolnost proti suchu 8,5
– odolnost proti poléhání 8,8

Přednosti:
vysoký výnos energie,
velmi vysoký výnos silážní hmoty z hektaru,
vysoká kvalita silážní hmoty s výbornou stravitelností vlákniny,
vysoký podíl zrn v siláži,
vysoké výnosy i v horších podmínkách a vyšších nadmořských výškách (nad 500 m),
díky ranosti (FAO 210) a vysokému výnosu zelené hmoty lze úspěšně využít k pěstování na bioplyn.
TOP siláž

Optimální hustota porostu:

siláž – 90–95 000 rostlin/ha.


 
  Kvalitativní ukazatele CEKOB
  škrob %
35,33
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
20,84
 
  obsah NDF v celé rostlině %
45,92
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
58,01
 
  SNDF v celé rostlině %
57,29
 
  SOH %
69,02
 
  NEL MJ/kg
6,43
 
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice