OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CELONG
využití – zrno využití – siláž

dvouliniový hybrid – Sc
Ranost: FAO 250
Typ zrna: mezityp–koňský zub

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
raný hybrid vhodný k pěstování na zrno v celé řepařské oblasti a na siláž v řepařské, obilnářské a lepší bramborářské oblasti,
dobrý počáteční růst,
velmi dobrý zdravotní stav,
vysoké, bohatě olistěné rostliny,
relativně dobrá odolnost vůči suchu.
hodnocení odolnosti (stupnice 1–9):
– odolnost proti chladu 7,3
– odolnost proti suchu 8,1
– odolnost proti poléhání 9,0

Přednosti:

vysoký výnos celkové hmoty z jednotky plochy,
velmi vysoký výnos zrna – v registračních pokusech dosáhl výnosu 11,2 t/ha, tj. 104 % na průměr kontrolních hybridů,
pevné stéblo,
při pěstování na zrno rychle ztrácí vlhkost ze zrna,
vysoký výnos energie z jednotky plochy,
.

Optimální hustota porostu:
zrno – 80 000 rostlin/ha,
siláž – řepařská a obilnářská oblast – 85 000 rostlin/ha,
siláž – lepší bramborářská oblast – 90 000 rostlin/ha.


  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice