OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CELUKA
využití – siláž využití – bioplyn

tříliniový hybrid – Tc
Ranost: FAO 220
Typ zrna: tvrdý–mezityp

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
velmi raný hybrid vhodný pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a řepařské oblasti,
výborný počáteční vývoj,
vysoké, dobře olistěné rostliny s velkou palicí,
vynikající zdravotní stav během celé vegetace, minimální výskyt snětí a fuzarióz palic,
předpokládáme dobrou stravitelnost silážní hmoty..
hodnocení odolnosti (stupnice 1–9):
– odolnost proti chladu 8,0
– odolnost proti suchu 7,0
– odolnost proti poléhání 8,8

Přednosti:
vysoký výnos celkové suché i zelené hmoty,
vynikající výnos sušiny palic – v registračních pokusech dosáhl výnosu 9,36 t/ha, tj. 110 % na průměr kontrolních hybridů,
vynikající podíl zrna v celkové v celkové silážní hmotě,
výborná plasticita hybridu přispívá k vyšší adaptabilitě v různých pěstebních podmínkách,
poskytuje vysoký výnos energie z jednotky plochy,
vhodný pro výrobubioplynu.

Optimální hustota porostu:
siláž – řepařská oblast a obilnářská 85–90 000 rostlin/ha,
siláž – bramborářská oblast 90–95 000 rostlin/ha.


   
  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice