OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CEMAX 245
využití – siláž

Typ hybridu:
tříliniový hybrid – Tc
Ranost: FAO 245
Typ zrna: tvrdý–mezityp

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
vhodný pro pěstování na siláž v teplé bramborářské, obilnářské a chladné řepařské oblasti,
dobrý zdravotní stav,
dlouho zelené, bohatě olistěné stéblo,
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice1–9):
– odolnost proti chladu 7,1
– odolnost proti suchu 8,1
– odolnost proti poléhání 8,5

Přednosti:
vysoký výnos zelené silážní hmoty i celkové suché hmoty,
velmi vysoká kvalita silážní hmoty,
hybrid s dlouhodobě nejlepšími výsledky stravitelnosti vlákniny v celé rostlině (nad 60 %),
velmi dobrý počáteční vývoj,
mimořádná koncentrace energie,
výborná plasticita.
TOP siláž
Optimální hustota porostu:

siláž – obilnářská a řepařská oblast 85 000 rostlin/ha,
siláž – teplá bramborářská oblast 90 000 rostlin/ha.


 
  Kvalitativní ukazatele CEMAX 245
  škrob %
34,11
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
20,92
 
  obsah NDF v celé rostlině %
45,11
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
59,12
 
  SNDF v celé rostlině %
58,01
 
  SOH %
69,54
 
  NEL MJ/kg
6,41
 
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice