OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CEMORA
využití – siláž využití – bioplyn

dvouliniový hybrid – Sc
Ranost: FAO 260
Typ zrna: mezityp

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
středně raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v celé obilnářské, řepařské a chladné kukuřičné oblasti,
vysoké dobře olistěné rostliny s dobrým podílem palic v sušině,
velmi dobrý počáteční vývoj,
velmi dobrý zdravotní stav,během celé vegetace,
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice1–9):
– odolnost proti chladu 8,7
– odolnost proti suchu 8,0
– odolnost proti poléhání 8,5

Přednosti:
velmi vysoký výnos suché hmoty a vynikající produkce zelené hmoty,
vysoká kvalita silážní hmoty s velmi dobrou stravitelností vlákniny,
vynikající pro výrobu bioplynu,
velmi vysoký výnos energie z hektaru.
TOP siláž

Optimální hustota porostu:

siláž – obilnářská, řepařská a chladná kukuřičná oblast 85 000 rostlin/ha.


 
  Kvalitativní ukazatele CEMORA
  škrob %
35,93
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
19,71
 
  obsah NDF v celé rostlině %
44,82
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
56,31
 
  SNDF v celé rostlině %
55,01
 
  SOH %
68,22
 
  NEL MJ/kg
6,43
 
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

 
  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice