OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CESLAV
využití – zrno využití – siláž využití – bioplyn

Typ hybridu:
tříliniový hybrid – Tc
Ranost: FAO 400
Typ zrna: mezityp–koňský zub

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
středně pozdní hybrid vhodný k pěstování na zrno v kukuřičné oblasti a na siláž v teplé řepařské a celé kukuřičné oblasti,
velmi dobrý zdravotní stav,
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice1–9):
– odolnost proti chladu 7,0
– odolnost proti suchu 7,1
– odolnost proti poléhání 8,0

Přednosti:
velmi dobrý výnos zelené hmoty s vysokým podílem klasů jej předurčují k pěstování vysoce kvalitní siláže,
využití na bioplyn,
plastický hybrid,
velmi dobrý počáteční vývoj,
velmi dobrá stravitelnost silážní hmoty,
vysoce energetické krmivo.
TOP siláž

Optimální hustota porostu:

zrno – KVO 75-80 000 rostlin/ha,
siláž – ŘVO 85 000 rostlin/ha, KVO 80 000 rostlin/ha.


 
  Kvalitativní ukazatele CESLAV
  škrob %
33,12
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
20,48
 
  obsah NDF v celé rostlině %
46,98
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
54,58
 
  SNDF v celé rostlině %
53,11
 
  SOH %
68,86
 
  NEL MJ/kg
6,32
 
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice