OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CETIP
využití – siláž využití – bioplyn

tříliniový hybrid – Tc
Ranost: FAO 240
Typ zrna: mezityp

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
velmi raný až raný hybrid vhodný k pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské oblasti,
velmi dobrý počáteční vývoj,
vynikající zdravotní stav,
mohutné, dobře olistěné rostliny, odolné proti poléhání.
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice 1–9):
– odolnost proti chladu 8,5
– odolnost proti suchu 8,0
– odolnost proti poléhání 9,0

Přednosti:

vysoký výnosový potenciál v produkci zelené i suché hmoty,
velmi dobrý podíl palic v silážní hmotě,
vysoce plastický, přizpůsobivý horším podmínkám,
vysoký výnos energie z jednotky plochy ho předurčuje k pěstování s následným využitím pro výrobu bioplynu,
hybrid registrovaný v SR v r. 2015 na základě výsledku pokusů:
výnos suché hmoty.............109 % na průměr kontrol,
výnos zelené hmoty............114 % na průměr kontrol,
výnos sušiny palic...............102 % na průměr kontrol.

Optimální hustota porostu:
siláž – řepařská oblast – 85 000 rostlin/ha,
siláž – obilnářská a bramborářská oblast
– 90 000 rostlin/ha.


 
  Kvalitativní ukazatele CETIP
  škrob %
34,08
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
19,20
 
  obsah NDF v celé rostlině %
44,46
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
59,11
 
  SNDF v celé rostlině %
58,31
 
  SOH %
69,82
 
  NEL MJ/kg
6,49
 
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

 

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice