OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
 

CEVAHA
využití – siláž využití – bioplyn

dvouliniový hybrid – Sc
Ranost: FAO 320
Typ zrna: koňský zub

 


Udržovatel: CEZEA – šlechtitelská stanice, a. s., Čejč

Vlastnosti:
středně pozdní hybrid vhodný pro pěstování na siláž v celé řepařské a chladnější kukuřičné oblasti,
velmi dobrý zdravotní stav,
rychlý počáteční vývoj,
hodnocení odolnosti (ÚKZÚZ – stupnice1–9):
– odolnost proti chladu 8,1
– odolnost proti suchu 8,4
– odolnost proti poléhání 9,0

Přednosti:
hybrid pro náročné chovatele skotu,
poskytuje velmi vysoký výnos silážní hmoty,
vysoká kvalita silážní hmoty s výbornou stravitelností vlákniny,
vhodný pro výrobu bioplynu,
výborný podíl klasů v celkové sušině,
poskytuje velmi vysoký výnos energie z ha.
TOP siláž

Optimální hustota porostu:
siláž – řepařská oblast 85 000 rostlin/ha, chladnější kukuřičná oblast 80 000 rostlin/ha.


 
  Kvalitativní ukazatele CEVAHA
  škrob %
34,46
 
  obsah vlákniny v celé rostlině %
20,88
 
  obsah NDF v celé rostlině %
45,46
 
  stravitelná vláknina v celé rostlině %
56,82
 
  SNDF v celé rostlině %
55,76
 
  SOH %
67,17
 
  NEL MJ/kg
6,37
 

Stravitelnost organických živin byla stanovena
metodou in sacco (inkubací vzorku krmiva v bachoru).
zdroj: NutriVet
NEL – netto energie laktace
SOH – stravitelná organická hmota
SNDF – stravitelná neutrálně detergentní vláknina

  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice