OSEVA logo KUKUŘICE OZIMY JAŘINY KONTAKTY
 

     
  TOP SILÁŽ

Rostlinu kukuřice můžeme rozdělit na dvě základní části:
–buněčný obsah – 50–60 % sušiny celé rostliny (je tvořen škrobem 28–42 %, NL 7–9 %, vodorozpustnými cukry 2–8 %, tuky 4 %, org.kyselinami 5 %).
Stravitelnost buněčného obsahu je 92–100 %. K hodnocení kvality tedy stačí stanovit jen obsah dané živiny.
–buněčná stěna–40–50 % sušiny celé rostliny (je tvořena celulózou 17–23 %, ligninem 2–3 %, hemicelulózou 19–24 %)
Stravitelnost buněčné stěny je velmi variabilní 30–70 %.
Ke stanovení kvality nestačí stanovit pouze obsah, ale musí se stanovit i stravitelnost buněčné stěny jako ukazatel kvality.
Naše firma se již tři roky zabývá vyhodnocováním kvality čejčských hybridů a dovolila si některým hybridům udělit známku TOP SILÁŽ.top siláž
Známka pro hybridy s nejvyšší kvalitou silážní hmoty (TOP SILÁŽ) je udělována hybridům, které se vyznačují vysokou stravitelností vlákniny (ve formě neutrálně detergentní vlákniny – NDF), která má v kukuřičné siláži největší podíl 40–50 %. (ADF 19–25%, hrubá vláknina 17–22 %, ADL 3–5 %). V NDF je kromě celulózy a ligninu zahrnuta také hemicelulóza.
Vysoká variabilita stravitelnosti NDF se u kukuřice pohybuje v rozmezí 30–70 % a tím nutí k systematické pozitivní selekci. Kukuřičná siláž s vyšší stravitelností NDF se projeví zvýšeným příjmem sušiny u zvířat a zvýšenou užitkovosti.

Známku TOP SILÁŽ obdržely hybridy:
které byly sledovány minimálně 3 roky,
u kterých veškerá sledování byla prováděna na živých zvířatech,
sledování hybridů a posuzování výsledků bylo prováděno nezávislou laboratoří a nezávislými odborníky,
které vykazovaly po dobu sledování nejlepší výsledky stavitelností NDF,
které vykazovaly po dobu sledování výborné výnosové i nutriční ukazatele.

Co nám přinese pěstování hybridů s označením TOP SILÁŽ:
zvýšení příjmu sušiny (při zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % dojde ke zvýšení příjmu sušiny o 0,18 kg),
zvýšení produkce mléka (při zvýšení stravitelnosti NDF o 1 % dojde vyšším příjmem sušiny ke zvýšení produkce mléka o 0,26 kg FCM),
zlepšení kvality mléka,
zlepšení zdravotního stavu skotu,
snížení nákladů na produkci mléka  přehled hybridů kukuřice
  prodejci osiva kukuřice